Botox och fillers

Botox

Många mår dåligt när de får rynkor i ansiktet. Botox kan användas av vuxna under 65 års ålder för förbättring av måttliga till uttalade rynkor och veck.

Botox är ett muskelavslappnande medel som injiceras för att motverka "bekymmersrynkor" mellan ögonen, "kråksparkar" runt ögonen, linjer i pannan och det används även medicinskt mot migrän samt lokal hyperhidros.

När man injicerar Botox så påverkas även svettkörtlarna så att svettproduktionen minskar. Därför kan man även behandla svettningar, exempelvis under armarna, med Botox.

Botox är ett muskelavslappnande medel. Det injiceras i muskler eller djupt in i huden. Medlet verkar på så sätt att det delvis blockerar nervimpulserna i de muskler som injicerats. Det minskar också sammandragningen av dessa muskler.

Fillers

Dr Philip Bemerre erbjuder fillersbehandlingar. 

Fillers-injektioner fyller ut både fina linjer och djupare veck i ansiktet. Man kan även förstora läpparna och öka volymen i kinderna med fillers samt få bort mörka ringar under ögonen. Dr Bemerre använder icke permanenta fillers som innehåller hyaluronsyra (Revanesse, Juvéderm och Teosyal), dessa medel ger mindre svullnad jämfört med andra liknande medel.

Revanesse som är favoriten är en produktfamilj som innehåller de senaste framstegen inom tvärbindningsteknologi, vilket ger en hög kvalitet samt säkra och långvariga dermal filler. Revanesse linje utnyttjar den högsta koncentrationen av stabiliserad hyaluronsyra finns i tillägg till de energigivande egenskaperna hos icke-tvärbunden hyaluronsyra. Det gör att medlet inte bryts ned snabbt i kroppen. Det kan därför bevaras längre i kroppen, 9-12 månader. Den ger dessutom en mindre svullnad direkt efter behandlingen jämfört med andra medel.

Hur pass varaktig fillers-behandlingen är beror på ett antal olika faktorer. Individuella omständigheter har stor betydelse, som patientens hudtyp och struktur, ålder och livsstil. Dessutom är varaktigheten olika beroende på vilka områden på kroppen som behandlas.